162
Pris:
322.00
Førpris: 368.00
ISBN:
9788279810452
Status:
4
ISBN: 9788279810452
Utgivelsesår: 2006
Status: Utsolgt
Sideantall: 250
Innbinding: ib

Ole Anker-Rasch

CHRISTIAN AUGUST ANKER

Boken forteller historien om en fargerik gründer og industripioner i norsk historie da Halden var Norges nest største industriby.

Christian August Anker (1840—1912) var en forretningsmann som drev omfattende industrivirksomhet i Norge på slutten av 1800-tallet og frem til første verdenskrig. I hjemfylket Østfold grunnla han Fredrikshald Meieribolag og Halden Tændstikfabrik samt Hafslund Chemiske Træmassefabrik, Norges første cellulosefabrikk. På gruveindustriens område var han sterk interessert og knyttet sitt navn til den Ankerske marmorforretning og til de Ankerske malmfelter i Sør-Varanger. I tillegg startet han opp sagbruk og tremassefabrikk på Hønefoss og kullgruver på Svalbard. Hans første, og kanskje største, pionerinnsats var oppstarting av et tresliperi i Haldenvassdraget i 1870, med den første norske eksport til England. Da Saugbrugsforeningen ble dannet i 1859 var hans far en av hovedmennene og Ankers egen treforedlingsvirksomhet gikk senere inn i denne bedriften som i dag er en av bærebjelkene i Norske Skog – et bevis på virksomhetens levedyktighet.

Anker var født og vokste opp på gården Rød i Halden, som har tilhørt slekten Anker siden 1829. Rød Herregård var gjennom årtier samlingspunktet for en stor og fargerik familie og deres venner, der flere utmerket seg i datidens politikk, kultur- og samfunnsliv. Her var Herman Anker – folkehøyskolens far i Norge, kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller, forfatteren Nini Roll Anker, Fridtjof Nansen og kong Haakon for å nevne noen.

Boken forteller historien om en fargerik gründer og industripioner og hans miljø på Rød Herregård i en periode i norsk historie da Halden var Norges nest største industriby.
 

Forfatter(e)