Omslag
Pris:
437.00
Førpris: 499.00
ISBN:
9788282651691
Status:
Utgitt år:
2016
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282651691
Status: I salg

Hans Morten Synstnes

DEN INNERSTE SIRKEL

DEN MILITÆRE SIKKERHETSTJENESTEN 1945–2002

terningkast5_40x35.png«Synstnes har løyst oppgåva på profesjonelt vis. Som historisk arbeid er «Den innerste sirkel» solid, grundig og sakleg, og står til høg karakter. Framstillinga er klar og ryddig, nær sagt på militært vis. Boka har alle føresetnader for å bli eit standardverk for alle som vil leita etter kunnskapar om dette emnet framover.»

Tom Hetland, STAVANGER AFTENBLAD

Den innerste sirkel er historien om den militære sikkerhetstjenesten fra krigen og frem til 2002. Tjenesten, som før 2003 het Forsvarets overkommando/ Sikkerhetsstaben (FO/S), hadde som hovedoppgave å vokte over rikets sikkerhet og statlige hemmeligheter. Ulike sikkerhetstiltak skulle hindre andre lands spioner og egne utro tjenere i å lykkes. I dag dekkes FO/S’ oppgaver av Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling.

Boken viser hvordan tjenesten politisk ble styrt og kontrollert. Tidvis brøt det statlige hemmeligholdet med dets ideelle formål – bevaringen av rikets sikkerhet. Hemmeligholdet var noen ganger politisk motivert, som det lenge skjulte arbeidet med å sikkerhetsklarere borgere. Den mest pikante av alle klareringssakene gjaldt Arne Treholt.

Et utbredt hemmelighold måtte ifølge mange til for å bevare forsvarsevnen, etterleve allierte forventninger og sikre demokratiet. Andre mente at hemmeligholdet kamuflerte kontroversielle politiske vedtak og alliert samarbeid. Kritikken mot hemmeligholdet tiltok på 1970-tallet, og særlig fra venstresiden. Den kom blant annet til uttrykk i straffesaker som Listesaken, Gleditsch /Wilkes- saken og Ikkevold-saken.

I fellesskap gjorde sikkerhetstjenesten, akademia og industrien Norge til en NATO-stormakt innen kryptologi. Drivkraften var å beskytte nasjonale hemmeligheter mot så vel alliert som fiendtlig spionasje.

Den innerste sirkel er basert på hittil hemmeligstemplet kildemateriale og kaster nytt lys på en rekke profilerte saker i norsk etterkrigshistorie.

«Når dette er blitt en lesverdig bok, skyldes det for det første er den velskrevet: Forfatteren er i liten grad smittet av militær sjargong, og stoffet virker uvanlig godt gjennomarbeidet. For det andre får han drahjelpi den forstand at dette naturligvis er et spennende stoff som har publikumsappell. Det må ha vært fantastisk å få tilgang til og kunne formidle alt fra det hemmeligstemplede kildematerialet. [...] Den er først og fremst et imponerende arbeid.»

Per E. Hem, MORGENBLADET

«Det er eit imponerande verk, både i storleik, innhald og analyse. Hans Morten Syntsnes har som den fyrste hatt tilgang til heile arkivet til tryggingstenesta. Det inneheld det aller meste av saksdokument frå den andre verdskrigen og fram til 2002.»

Arvid Bryne, DAG OG TID

«[...] byr på spennende lesning. I tillegg er det blitt en stor og flott trykksak med et rikt illustrasjonsmateriale. Et praktverk som både forfatter og forlag fortjener ros for. Ikke minst gjelder det forfatterens språkdrakt. [...] Det er blitt en innsiktsfull oppslagsbok som bør få mange lesere. Anbefales.»

Sven-Erik Grieg-Smith, NORGES FORSVAR

«Denne boka nærmer seg en enmanns Lund-kommisjon for den militære sikkerhetstjenesten. [...] Historiker Hans Morten Synstnes' granskende dokumentasjone er viktig, omfattende og avslørende. [...] Boka er tettpakket med informasjon til glede for alle med interesse for tema og epoke.»

Halvor Elvik, PROSA

«Det er særs spanande å lesa Synstnes si framstilling av Treholt-saka, meir forståeleg og nyansert enn den voldsomme heiagjengjournalistikken – på begge sider – vi opplevde då saka var fersk. […] Eg er full av beundring for boka og forfattaren.»

Egil Morland, DAGEN

«Hans Morten Synstnes står bak en av de mest interessante og innsiktsfulle bøkene undertegnede har lest på mange år! [...] Glem påskekrimmen i år, og les heller en langt mer spennende og opplysende bok med handlingen hentet fra virkeligheten.»

Fredrik Rossow, NORSK MILITÆRT TIDSSKRIFT  

Forfatter(e)