Geopolitikk_FORSIDE
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282655897
Status:
Utgitt år:
2021
Sideantall:
208
Innbinding:
Heftet
5
ISBN: 9788282655897
Status: I salg

Øyvind Østerud

GEOPOLITIKK

EN NØKKEL TIL STORPOLITIKKEN

Øyvind Østerud gir her en høyaktuell og informativ innføring i begrepet geopolitikk, og viser hvordan geopolitiske perspektiver er en helt sentral måte å forstå samtidens storpolitikk på. Klassisk geopolitikk dreier seg om forholdet mellom politisk makt og geografisk rom. To historiske revolusjoner ligger til grunn for den geopolitiske analysen: Den første er framveksten av en sentralisert statsmakt. Den andre er gjennombruddet for moderne kommunikasjoner, som dampskip og jernbane, fram til det 20. århundre.

Historisk tar Østerud for seg en rekke eksempler på klassiske geopolitiske analyser fra omkring år 1900 og framover: imperialismen og de særegne stormaktstrategiene for å forsvare eller utfordre det britiske imperiet; USAs framvekst til å bli en global stormakt med en særegen geopolitisk strategi; tysk geopolitikk, som fikk et gjennombrudd etter nederlaget i første verdenskrig, og Frankrike, hvor geopolitisk analyse spilte en tilsvarende rolle etter annen verdenskrig. Under den kalde krigen var vestlig geopolitikk amerikansk-dominert, der målet blant annet var å demme opp mot sovjetisk ekspansjon.

Geopolitikken har etter siste århundreskifte fått en ny renessanse, med en markert kontrast mellom russisk og amerikansk ideologi og praksis. Og ikke minst med et Kina som både økonomisk og militært utfordrer USAs dominerende stilling i verden.

«Dei tre fyrste kapitla i boka er akademiske perler. Dei er korte og konsise presentasjonar av geopolitikkens natur og historie. […] Østerud viser at geopolitikk er ei viktig analyseramme – ein nøkkel til storpolitikken, som det heiter i undertittelen på boka. […] Mot slutten løftar Østerud fram tre faktorar frå denne analyseramma. Dei har gjentekne gonger ført med seg endring i menneskets politiske historie: energi, klima og pandemiar. Dette kapittelet er endå ei lita perle. Det er kort, men rikt.»

Torbjørn L. Knutsen, DAG OG TID

Forfatter(e)