Sverre Grimstad45
Status:

Grimstad, Sverre

Sverre Grimstad er utdannet bedriftsøkonom, og har arbeidet som salgssjef i Galleberg AS fra 1970 til han pensjonerte seg i 2002. Gjennom en årrekke har han skrevet artikler om Nordmarka og Krokskogen i blant annet Snø & Ski og heftet Ringerike. I 2005 utga han boken Krokskogen på kryss og tvers, i 2008 Nordmarka. Merker og mysterier, i 2010 Nordmarka og Maridalen, i 2011 Nordmarka og Hakadalen, 2013 Nordmarka i nord og i 2015 Nordmarks­historier.