Status:

Haukelien, Heidi

Heidi Haukelien (f.1959) er sykepleier og sosialantropolog (Ph.d). Hun har jobbet som sykepleier i kommunal eldreomsorg og på medisinsk avdeling i spesialisthelsetjenesten. Hun arbeider som koordinator for helse- og velferdsforsking ved Telemarksforsking, og er styremedlem i Helsetjenesteaksjonen. Hun har i over 15 år drevet med forskning, undervisning og foredrag på temaer som styring av helse- og velferdstjenester, politikk, profesjoner og kjønn, og har gjennomført en rekke etno­grafiske feltarbeid i sykehus og kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Haukelien bidro i den siste Makt- og demokratiutredningen med boken Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten (Vike et al. 2002).