Omslag
Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN:
9788282651523
Status:
Utgitt år:
2017
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282651523
Status: I salg

Torgeir Bruun Wyller og Heidi Haukelien (red.)

NY HELSEPOLITIKK

DET FINNES LØSNINGER

Stadig flere erfarer at dagens helsepolitikk har ført til økt byråkrati, overdrevent økonomifokus og en økende følelse av hjelpeløshet hos både helsepersonell og pasienter.
Dette er bakgrunnen for etableringen av foreningen Helsetjenesteaksjonen. Men mange blir svar skyldig hvis de blir spurt om hvordan helsetjenesten kunne vært organisert mer hensiktsmessig. Sektoren oppleves som komplisert, og det er trolig også grunnen til at politikere fra alle partier viker unna, og ikke våger å ta de viktige helsepolitiske beslutningene, men overlater det til byråkratiet og konsulentselskapene.

I denne boken viser 25 eksperter fra helsefag, juss, økonomi, samfunnsfag og forvaltning at det finnes alternativer. De analyserer tendensene og drivkreftene i dagens helsepolitikk, og munner ut i helt konkrete forslag til endringer som politikerne kunne ha vedtatt i dag – hvis de hadde villet – og som i så fall ville ført helsetjenesten på en riktigere kurs. Forslagene er konkrete og kontroversielle, og vil derfor bidra til å starte en viktig debatt. Boken utgis i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen.

«Dersom Ap slepp å gå i skyttargrava for føretaksmodellen, kan dette lyde som program for ein raudgrøn helseopposisjon i valåret. Les og tenk.»

Alf Skjeseth, KLASSEKAMPEN

«Styrken ved boka er det store mangfaldet av problemstillingar som blir lagt fram for drøfting. Ho eignar seg difor godt som ei innramming av dei sentrale utfordringane i den nasjonale helsepolitikken som det er nødvendig å arbeide meir med i åra som kjem.»

Geir Sverre Braut, JOURNALEN

«Boka er lettlest og de ulike forfatternes ulike måter å skrive på er godt vevet sammen. [...] På tross av bred enighet om behov for å endre dagens situasjon, blir mange svar skyldig dersom blir spurt om hvordan helsetjenesten kunne vært organisert mer hensiktsmessig. Forslagene som stilles i boka er konkrete og kontroversielle, og videre vil boka trolig være med på å starte en viktig debatt. En debatt som det er på høy tid å starte. Nå.»

Bjørn Rogne Christensen, sykepleien.no