Foto: Anniken Thorsen
Status:

Huseby, Eva

Eva Huseby (f. 1956) har vært redaktør av bladet «Til Skogs» for Oslo og Omegn Turistforening (1998–2001), hatt flere fotoutstillinger og er bosatt i Nordmarka. Hun har vært nestleder i Nordnorsk Forfatterlag og har familie både i Trøndelag og Nord-Norge. Forfatteren dokumenterer folks hverdagsliv og livsformer i endring tilknyttet natur og primærnæringer. Hun har utgitt Nordmarksliv. En beretning fra Storflåtan (2000), En øy i havet. Livet på Risøya (2003), De siste nordmarkinger (2011) og Gul åker og blått hav. Norske historiefortellinger (2022).