Skolen_forside
Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN:
9788282654555
Status:
Utgitt år:
2018
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282654555
Status: I salg

Nicola Karcher

KAMPEN OM SKOLEN

NAZIFISERING OG LÆRERNES MOTSTAND I DET OKKUPERTE NORGE

Kampen om skolen i det okkuperte Norge ble oppfattet som en kamp om hele nasjonens frem­tid. Den som kontrollerte skolen kontrollerte landet.

Motpartene – Nasjonal Samling og den tyske okkupasjonsmakten på den ene siden og de norske lærerne på den andre – var klar over at den som vant ungdommen, fikk muligheten til å forme fremtidens Norge. Hvem skulle få bestemme læreplanene, hvilke undervisningsmidler skulle tas i bruk eller hvilke lærere skulle få lov til å undervise? Skolen ble derfor en av de mest sentrale kamparenaer hvor Nasjonal Samling søkte å gjennomføre sin fremtidsversjon, et nasjonalsosialistisk, norsk folkefellesskap.

Nicola Karcher avdekker nye sider ved forsøkene på å utvikle en nasjonalsosialistisk skole i Norge. Hva var det for en ideologi NS mente skulle gjennomsyre skolen og hvilke idealer skulle være førende? Og ikke minst: hvorfor fikk lærernes motstandskamp en slik enestående gjennomslagskraft?

«Nicola Karchers bok er grundig og velskrevet. Den kan derfor trygt anbefales alle som har interesse for skolens situasjon under okkupasjonen spesielt og norsk krigshistorie generelt.»

Olle Kallelid, UTDANNING