Krigen, Holocaust og hjemmefronten.indd
Pris:
323.00
Førpris: 369.00
ISBN:
9788282656658
Status:
Utgitt år:
2023
Sideantall:
280
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282656658
Status: I salg

Mats Tangestuen (red.)

KRIGEN, HOLOCAUST OG HJEMMEFRONTEN

terningkast5_40x35.png«Jeg må innrømme at jeg trodde striden var over med utgivelsen av den reviderte versjonen av ‘Hva visste hjemmefronten?’ i fjor. Men så feil kan man ta. […] den beste av de tre motbøkene […]»

Marius Wulfsberg, DAGBLADET

Debatten om hjemmefronten, Holocaust og kildebruk har pågått siden Marte Michelet høsten 2018 utga boken Hva visste hjemmefronten?. I 2020 utkom Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?, der omfattende uetterrettelig kildebruk i Michelets bok ble avdekket. Deretter skrev Michelet i 2021 boken Tilsvar, samtidig som hun signaliserte at en ny og endret versjon av Hva visste hjemmefronten? ville følge.

Med bakgrunn i et ønske om å bistå Gyldendal i å forstå hvilken kildepraksis de var med på å legitimere, fikk forlaget levert en gjennomgang av hele Tilsvar sommeren 2022. Dette «brevet» gjøres nå offentlig tilgjengelig. Gjennomgangen er i høy grad relevant også for vurderingen av Michelets siste versjon av Hva visste hjemmefronten?, utgitt høsten 2022.

Foruten «Et brev til Gyldendal» inneholder boken artikkelbidrag av Mona Ringvej, Øyvind Glosvik og Torgeir E. Sæveraas.

«Ei framifrå innføring i historievitskap. Etter å ha lese Mats Tangestuens brev til Gyldendal er det ikkje mogleg å kome til annan konklusjon enn at historieskrivinga til Michelet er grundig tilbakevist. […] I ein særs interessant artikkel, ‘Arvid Brodersens Tyskland’, i denne boka går statsvitaren Øivind Glosvik inn på Brodersens artiklar og plasserer han i miljøet som omgav han i Berlin, den konservative krinsen rundt diktaren Stefan George. […] I ein annan artikkel går historikaren Torgeir E. Sæveraas inn på kjeldene som fortel om korleis aksjonen mot jødane i november vart førebudd. Den som ynskjer eit føredøme for korleis historisk kjeldearbeid kan gjerast av ein kunnig fagperson, bør lese denne artikkelen. […] I denne boka analyserer Mona Ringvej Michelets retoriske grep og peiker på konsekvent usakleg debatteknikk»

John Peter Collett, DAG OG TID

Forfatter(e)