Mats farger45
Status:

Tangestuen, Mats

Mats Tangestuen (f. 1975) er historikar med norsk-jødiske flyktningar og Holocaust som spesialfelt. Han har forska på dei norske jødane som flykta til Sverige under krigen, og på fluktorganisasjonar. Han har retta søkjelyset mot dei antijødiske haldningane som dei jødiske flyktningane møtte i det norske eksilmiljøet i Sverige og forska på jødiske krigsdeltakarar. Han arbeider som fagleg leiar ved Jødisk Museum i Oslo.

Foto: Ragnhild Elnæs