Finn Olstad4-5
Status:

Olstad, Finn

Finn Olstad (f. 1950) er dr.philos. i historie og tidligere professor ved Seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Han har et bredt historisk forfatterskap som omfatter bøker om arbeiderbevegelsens historie, idrettshistorie, lokalhistorie og generell norsk historie. Blant disse er Einar Gerhardsen – en politisk biografi (1999), bind 1 av LOs historie (2009), Frihetens århundre. Norsk historie gjennom de siste hundre år (2010) og Det farlige demokratiet. Om folkestyrets vilkår gjennom to hundre år (2014), Den lange oppturen. Norsk historie 1945–2015 (2017), Den store forsoningen. Norsk historie 1905–1945 (2019) og En historie om Arbeiderpartiet (2021).

Foto: Edvard Thorup