Kjetil B
Status:

Simonsen, Kjetil Braut

Kjetil Braut Simonsen (f. 1981) er ph.d. i historie, med antisemittismens historie, okkupasjonshistorie og høyreekstremismens historie som faglige spesialfelter. Han arbeider som forsker ved Jødisk Museum i Oslo.