oyvind 002
Status:

Slagstad, Rune

Rune Slagstad (f. 1945), professor emeritus, Institutt for samfunnsforskning (Oslo), har utgitt en rekke bøker, bl.a. De nasjonale strateger (1998), Kunnskapens hus (2006), Rettens ironi (2011), Spadestikk (2012), Tilløp til offentlighet (2015) og Lærdom som lidenskap (2017). Han var medredaktør for PaxLeksikon 1-6 (1978-81) og redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift 1984-2009. Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Foto: Øyvind Næss