SOMMERSTENGT NETTBUTIKK. Pga ferieavvikling vil ikke bestillinger som kommer inn etter 2. juli, sendes ut før i begynnelsen av august.

Svik1940?_riss.indd
Pris:
332.00
Førpris: 379.00
ISBN:
9788282656627
Status:
Utgitt år:
2023
Sideantall:
280
Innbinding:
Innbundet
5
ISBN: 9788282656627
Status: I salg

Øystein Sørensen

SVIK 1940?

terningkast5_40x35.png«Dommen er prega av at me veit fasiten. Det var dei kompromisslause motstandarane av Nazi-Tyskland som stod igjen som vinnarar og heltar då krigen var slutt. Men den som skal skriva historie, må også prøva å forstå situasjonen i samtida som fekk aktørane til å tenkja og handla som dei gjorde. Det har Øystein Sørensen gjort, og resultatet er blitt ei fagleg solid og velskriven bok som utvidar og nyanserer perspektivet vårt på det ulykkelege året 1940. Fascinerande personportrett av sentrale aktørar som leiaren av Administrasjonsrådet, Ingolf Christensen, og Stortingets visepresident Magnus Nilssen gjer boka endå meir lesverdig. […] Framfor alt er boka ei påminning om at det er viktig å forstå si historie utan å bli fanga av ho.»

Tom Hetland, STAVANGER AFTENBLAD

Ettergivenheten i 1940 i lys av norsk politisk kultur.

Ettergivenheten og samarbeidsviljen i Norge våren og sommeren 1940 har fått et dårlig renommé. Men den fortjener en nærmere granskning, et nytt blikk. I denne fremstillingen betraktes ettergivenheten i 1940 i lys av en hovedlinje i norsk politisk kultur. Fremstillingen fokuserer ikke på Tysklands offisielle kollaborasjonsparti NS, men på andre aktører som i ettertid har blitt vurdert som altfor ettergivende overfor tyskerne i perioden 9. april til 25. september 1940.

Hovedlinjen i norsk politisk kultur fra 1814 av kan kort uttrykkes som fredelige, pragmatiske opplysningsideer. Noen (men ikke alle) sentrale kjennetegn ved den er en vilje til å løse konflikter gjennom forhandlinger og kompromisser ved å unnlate å sette ting på spissen. Det sentrale poenget i boken er dette: Når så mange var så villige til å gå så langt i å imøtekomme de tyske okkupantene i 1940, er en viktig del av forklaringen at de var avgjørende preget av hovedlinjen i norsk politisk kultur.

Dette overordnede perspektivet på ettergivenheten i 1940 er nytt og originalt. Meningen er ikke å forsvare folk som var villige til å avsette konge og regjering, men å forstå deres handlinger og tenkemåte bedre. Det er et poeng å se aktørenes perspektiver – deres erfaringshorisont og deres forestillinger om faktiske handlingsalternativer i 1940 – målt mot vår historiske fasit.

«Spennende nytt blikk på historisk verkebyll […] Øystein Sørensen er en modig historiker. Tidligere har han utfordret de akademiske grensene ved å leke med kontrafaktisk historie. Som forsker og forfatter har han gitt oss god hjelp til å forstå autoritære og totalitære ideologier. Det hjelper godt at han skriver bedre enn mange andre akademikere. I 'Svik 1940?' pirker han borti en historisk verkebyll. […] stiller spørsmål ved gamle sannheter og tvinger leseren til å tenke selv.»

Gunnar Kagge, AFTENPOSTEN

Forfatter(e)