FLYTTESALG! Dreyer flytter og må tømme lokalene for bøker. Klikk her og gjør et kupp! Bøkene på salget er registrert som «utsolgt» i denne nettbutikken.

Sørensen45
Status:

Sørensen, Øystein

Øystein Sørensen (f. 1954) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har bl.a. skrevet Fra Marx til Quisling. Fem sosialisters vei til NS (2012/1983), Drømmen om det fullkomne samfunn. Fire totalitære ideologier – én totalitær mentalitet?  (2011), Solkors og solidaritet. Høyreautoritær samfunnstenkning i Norge ca. 1930–1945 (1991), Hitler eller Quisling? Ideologiske brytninger i Nasjonal samling 1940–1945 (1989) og Det norske demokratiets og dets fiender 1918–2018 sammen med Nik. Brandal (2018).

Foto: Edvard Thorup