Øystein Tunsjø til nettside
Status:

Tunsjø, Øystein

Øystein Tunsjø (f. 1976) er professor og leder av Asia-programmet ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole. Tunsjø har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo og doktorgraden fra University of Wales og vært gjesteforsker ved Harvard og MIT. Tunsjø var medlem av den regjeringsoppnevnte Forsvarskommisjonen av 2021 som leverte sin NOU «Forsvar for fred og sikkerhet» i 2023. Han har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet The Return of Bipolarity in World Politics: China, the United States and Geostructural Realism (New York: Columbia University Press, 2018); Security and Profits in China’s Energy Policy: Hedging Against Risk (New York: Columbia University Press, 2013) og US Taiwan Policy: Constructing the Triangle (London: Routledge, 2008).